Συνεντεύξεις

Μαιος 2016 
Σχετικά με τις μετατάξεις 

 

Μαιος 2016
Σχετικά με τις Πιστώσεις 

 

Νοέμβριος 2015
Σχετικά με την επιλογή Διευθυντών Εκπαίδευσης 

 

Μάρτιος 2015
Ο πρόεδρος της ΠΟΣΥΠ Σάββας Φωτιάδης μιλάει  για τα αποτελέσματα της συνάντησης με το υπουργείο Παιδείας σχετικά με τις αποσπάσεις.