Προτάσεις στο Νομοσχέδιο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Εκτύπωση
Κατηγορία: Δελτία Τύπου Δημοσιεύτηκε στις Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 2024

15 1 2024 Messenger creation c950a656 b417 4bea aca0 228f2294da2c

κ. Υπουργέ,

κ. Γενικέ,

κ. Βουλευτές

Σε συνέχεια της τοποθέτησης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπουργείου Παιδείας (ΠΟΣΥΠ) στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, στις 15 Ιανουαρίου 2024, επί του νομοσχεδίου του ΥΠΑΙΘΑ ¨Ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης¨ σας στέλνουμε τις κάτωθι προτάσεις μας:

Νομοτεχνικές Βελτιώσεις:

Επί του Άρθρου 33

Επιλογή Υποδιευθυντών Δημόσιων Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

διαμορφώνεται ως εξής:

 «7. Ο Υποδιευθυντής Δημόσιας Σχολής Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού είναι δημόσιος υπάλληλος ή αποσπασμένος μόνιμος εκπαιδευτικός της δημόσιας εκπαίδευσης ή μόνιμος εκπαιδευτικός της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ. & Δ.Β.Μ. και επιλέγεται ύστερα από ανοικτή πρόσκληση, η οποία εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Ε.Ε.Κ. &Δ.Β.Μ. και αναρτάται στην ιστοσελίδα του  Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στο πρόγραμμα «Διαύγεια».               

Ο Υποδιευθυντής πρέπει να έχει τουλάχιστον τετραετή (4) επαγγελματική  εμπειρία στην επαγγελματική εκπαίδευση ή κατάρτιση, γνώση και εμπειρία σε οργανωτικές και διδακτικές μεθόδους της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, στην επιμόρφωση εκπαιδευτών, να μπορεί να συντονίζει, να παρακολουθήσει και να εποπτεύει την εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και να συντονίζει τη διαδικασία αξιολόγησής της.».

Επί του Άρθρου 28

Κεντρικό Συμβούλιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.)

διαμορφώνεται ως εξής:

αθ) δύο (2) εκπρόσωποι της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.), οι οποίοι ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τη Γ.Σ.Ε.Ε.,

αι) δύο (2) εκπρόσωποι της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.), οι οποίοι ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από την Α.Δ.Ε.Δ.Υ.,

Επί του Άρθρου 29

Συμβούλιο Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.),

διαμορφώνεται ως εξής:

θ) ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Ε.), & ένας (1) εκπρόσωπος των δημοσίων υπαλλήλων, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του από την Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.),

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Στο Κεφάλαιο Γ΄ & στο άρθρο 40 Ε ¨ Όργανα διοίκησης των Κέντρων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης¨

προστίθεται εδάφιο. γ),

γ) Σε κάθε Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Κ.) συστήνεται Υποστηρικτική Διοικητική Μονάδα (Υ.ΔΙ.Μ.) επιπέδου Τμήματος, που παρέχει διοικητική υποστήριξη στα όργανα διοίκησης του Κ.Ε.Ε.Κ,  στο Γραφείο Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας (Γ.Ε.Α.Σ.) και στην οικεία Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.).

Η μονάδα στελεχώνεται με το μόνιμο προσωπικό και τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς της οικείας Σ.Α.Ε.Κ.. Της μονάδας προΐσταται μόνιμος υπάλληλος που επιλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα.

Διοικητικός και πειθαρχικός προϊστάμενος των υπαλλήλων της μονάδας είναι ο Διευθυντής της οικείας Σ.Α.Ε.Κ..

Είμαστε στην διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση.

                                                                    Για το Δ.Σ.

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         Ο ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

      ΣΑΒΒΑΣ  ΦΩΤΙΑΔΗΣ                                                              ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ    

 

Εμφανίσεις: 179