ΑΙΤΗΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ Α΄ ΚΥΚΛΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2024

Εκτύπωση
Κατηγορία: Δελτία Τύπου Δημοσιεύτηκε στις Παρασκευή, 26 Απριλίου 2024

kinhtikothta 2024

κ. Γενικέ,

Με την αριθ. Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1302/οικ. 8139/24-04-2024, εγκύκλιο σας, με θέμα ¨Οδηγίες προς τους φορείς προέλευσης και υποδοχής για την υλοποίηση του Α΄ Κύκλου Κινητικότητας έτους 2024, στο πλαίσιο του ΕΣΚ -3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ¨, θέτετε πάλι και εν μέσω εορτών του Πάσχα ασφυκτικές προθεσμίες για την ολοκλήρωση του έργου των Υπηρεσιών μας, το αργότερο έως την 15η Μαΐου 2024, δηλαδή μέσα σε 12 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης και αποστολής της ανωτέρω εγκυκλίου σας.

Σας γνωρίζουμε ότι οι θέσεις του Α΄ Κύκλου Κινητικότητας του 2024 που εγκρίθηκαν για τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας υπερβαίνουν τις 1200 και συνεπώς είναι αδύνατον σε ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα να έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες διοικητικές διαδικασίες, αφενός λόγω των πολλών θέσεων και αφετέρου λόγω των πολλών υποψηφίων, όπως αναμένουμε, εξαιτίας της μη υλοποίησης της κινητικότητας κατά το προηγούμενο έτος, του 2023, λόγω εκλογών.  

Σε καμία περίπτωση δεν μπορείτε να επικαλείστε τις προθεσμίες του νόμου, διότι τότε η Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας, όφειλε να είχε εγκρίνει και δημοσιοποιήσει τα αιτήματα των φορέων έως τις 20 Φεβρουάριο 2024 (άρθρο 6, παρ.5) και όχι στις 3 Απριλίου 2024, όπως έγινε φέτος, με αποτέλεσμα να συμπτυχθεί και να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος για όλες τις επόμενες, προβλεπόμενες, διοικητικές διαδικασίες και προθεσμίες.

Τέλος, σας υπενθυμίζουμε ότι για τον Α’ Κύκλο Κινητικότητας του 2021, η καταληκτική ημερομηνία για την υλοποίηση και ολοκλήρωση όλων των διοικητικών διαδικασιών των μετατάξεων και αποσπάσεων μέσω ΕΣΚ, ήταν η 15η Σεπτεμβρίου 2021        (ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/810/οικ.13420/30-06-2021).

Για όλα τα ανωτέρω, σας καλούμε να εκδώσετε άμεσα σχετική εγκύκλιο παράτασης ενός μήνα, τουλάχιστον, για την ολοκλήρωση του έργου των Υπηρεσιών μας(προέλευσης και υποδοχής) και για όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ήτοι έως τις 15 Ιουνίου 2024.

 

Για το Δ.Σ.

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                        Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

  

ΣΑΒΒΑΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ                                                                                    ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΟΥ    

Εμφανίσεις: 42