ΚΗΡΥΞΗ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΑΠΟΧΗΣ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024

Εκτύπωση
Κατηγορία: Δελτία Τύπου Δημοσιεύτηκε στις Δευτέρα, 03 Ιουνίου 2024

apergia 2024

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Η ΠΟΣΥΠ, αντιτίθεται στην δημοσίευση και εφαρμογή των διατάξεων του Τμήματος Α' και του Τμήματος Β΄ του Ν.4940/2022 και ειδικότερα των 1 - 27 και άρθρου 29 του ιδίου Νόμου όπου προβλέφθηκε η «νέα» διαδικασία αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, η οποία παραμένει αντιδραστική και αναχρονιστική, με αποτέλεσμα να αποτελεί μηχανισμό που στοχεύει στη «διάσπαση», στην χειραγώγηση και την υποταγή των δημοσίων υπαλλήλων αλλά και εργαλείο για την απαρέγκλιτη προώθηση και υλοποίηση της εκάστοτε κυβερνητικής πολιτικής (άρθρο 23 Ν.4940/2022).

Η άμεση σύνδεση της αξιολόγησης με τη μισθολογική εξέλιξη και το βαθμό επίτευξης στόχων που προωθείται μέσα από το λεγόμενο «σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής» του άρθρου 23 του Ν. 4940/2022, θα οδηγήσει στη συρρίκνωση μισθών και συντάξεων, στην υπηρεσιακή εξέλιξη των αρεστών υπαλλήλων, ενώ παράλληλα καλλιεργείται το έδαφος για την εντατικοποίηση της εργασίας, με εργαζόμενους σιωπηλούς και φοβισμένους.

Οι λόγοι στους οποίους θεμελιώνεται η αντίθεσή μας στις ως άνω διατάξεις, άπτονται της σύνδεσης της διαδικασίας της αξιολόγησης των υπαλλήλων με την υπηρεσιακή τους κατάσταση, τη μισθολογική και βαθμολογική τους εξέλιξη, καθώς και με τη διαδικασία επιλογής τους σε θέση ευθύνης, που θα τους καταστήσουν προοδευτικά δέσμιους της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας, εξαρτώμενους από ένα σύστημα κρίσης εξαιρετικά διαβλητό και στην ουσία αδιαφανές.

Παράλληλα, προωθείται μέσω της θεσμοθέτησης του ως άνω συστήματος «κινήτρων και ανταμοιβής», η εντατικοποίηση των ρυθμών εργασίας, η καλλιέργεια ενός τοξικού εργασιακού ανταγωνισμού, η εξάρτηση της δίκαιης αμοιβής των εργαζομένων από την εργασιακή τους εξουθένωση, στο βωμό της βελτιστοποίησης της απόδοσης της λειτουργίας του δημοσίου τομέα.

Επίσης, τόσο η αξιολόγηση όσο και η παροχή «κινήτρων – ανταμοιβών» και το σύστημα «στοχοθεσίας», αποτελούν μια απόπειρα αποποίησης των ευθυνών για τη δυσλειτουργία του δημόσιου μηχανισμού, μεταθέτοντας την αιτία της κακοδαιμονίας του δημοσίου στους αναποτελεσματικούς υπαλλήλους και όχι στην χρόνια υποστελέχωση, στην έλλειψη αξιολόγησης και όχι στην έλλειψη υποδομών, στην έλλειψη «στοχοθεσίας» και όχι στις δομικές δυσλειτουργίες του, που ειδικά στο Υπουργείο Παιδείας αποτελούν κυρίαρχα και ανυπέρβλητα διαχρονικά προβλήματα, τα οποία δεν επιλύονται με αποκλειστική ευθύνη της εκάστοτε Πολιτικής Ηγεσίας του.

Ο Ν.4940/2022 ιδρύει ένα περίπλοκο, δυσνόητο και δαιδαλώδες σύστημα στοχοθεσίας και αξιολόγησης, το οποίο όπως είναι διαρθρωμένο στηρίζεται σε κριτήρια υποκειμενικά και μη μετρήσιμα, παραγνωρίζει πλήρως την τραγική υποστελέχωση των υπηρεσιών και την έλλειψη εξοπλισμού και τεχνικών μέσων, ενώ διαλαμβάνει ρυθμίσεις που μεταθέτουν ευθύνες που δεν τους αναλογούν, σε προϊσταμένους και υπαλλήλους και οι οποίες έχουν τιμωρητικό χαρακτήρα (άρθρο 10 παρ. 2, άρθρο 12 παρ. 2, άρθρα 14 & 15 Ν.4940/2022), η αξιολόγηση που προωθείται, δεν έχει καμία σχέση με την απαίτηση για δημόσιες υπηρεσίες σύγχρονες και ποιοτικές, που θα καλύπτουν τις ανάγκες των πολιτών.

Η Ομοσπονδία μας αντιτάχθηκε εξ αρχής απέναντι στις «νέες» αυτές διατάξεις, συντασσόμενη με τις λοιπές δευτεροβάθμιες οργανώσεις του Δημοσίου και με την τριτοβάθμια οργάνωση της ΑΔΕΔΥ, εναντίον της «νέας» αξιολόγησης.

Σταθμίζοντας όλα τα ανωτέρω αλλά και την ακύρωση της Απεργίας – Αποχής της ΑΔΕΔΥ, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας αποφάσισε ομόφωνα την κήρυξη απεργίας-αποχής από κάθε ενέργεια διοικητικής ή άλλης φύσεως που σχετίζεται με την αξιολόγηση και στοχοθεσία του έτους 2024, καλώντας όλα τα σωματεία-μέλη μας σε μαζική συμμετοχή καθότι οι λόγοι και τα επιχειρήματα που ξεκίνησε αυτός ο αγώνας σε παλαιότερα έτη συνεχίζουν να υφίστανται, δεδομένου ότι διατηρείται σε ισχύ το θεσμικό πλαίσιο, που αφορά υπηρεσιακές και μισθολογικές μεταβολές, που συνδέονται με την αξιολόγηση των υπαλλήλων.

Σας ενημερώνουμε ότι η Ομοσπονδία μας, σε εφαρμογή των Αποφάσεων της Γενικής μας Συνέλευσης και του Διοικητικού μας Συμβουλίου κηρύσσει σήμερα Δευτέρα 03.06.2024 πανελλήνια απεργία- αποχή για όλα τα φυσικά μέλη των Συλλόγων της που εμπλέκονται στην διαδικασία της στοχοθεσίας και αξιολόγησης του έτους 2024, απέχοντας από κάθε διοικητική πράξη που θα μπορούσε να συνδράμει στην υλοποίηση της διαδικασίας αυτής, με ημερομηνία έναρξης της απεργίας-αποχής μετά την πάροδο τεσσάρων (4) ημερών από την εξώδικη κοινοποίηση της παρούσας κήρυξης απεργίας - αποχής, σύμφωνα με την κείμενη συνδικαλιστική νομοθεσία και δη των σχετικών διατάξεων του Ν. 1264/1982, ήτοι από την Δευτέρα 10.6.2024 και με ημερομηνία λήξης της απεργίας-αποχής να συμπίπτει με την ημερομηνία περάτωσης της διαδικασίας αξιολόγησης του έτους 2024.

Η κηρυχθείσα απεργία-αποχή καταλαμβάνει όλα τα φυσικά μέλη των κάτωθι Σωματείων μελών της Ομοσπονδίας μας: Ένωση Εργαζομένων Υπουργείου Παιδείας (ΕΝΕΡΥΠ), Ένωση Υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών ΥΠΑΙΘ Μακεδονίας – Θράκης, Σύλλογος Εργαζομένων στα Γ.Α.Κ. (ΣΕΓΑΚ), Σύλλογος Εργαζομένων στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΣΕΕΒΕ), Σύλλογος Εργαζομένων στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες, Σύλλογος Εργαζομένων στην Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, Σύλλογος Εργαζομένων στον ΔΟΑΤΑΠ, Σύλλογος Εργαζομένων στον ΕΟΠΠΕΠ, Σύλλογος Εργαζομένων στην Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος, Σύλλογος Εργαζομένων στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΣΥΠ, σας καλεί σε μαζική, αγωνιστική και ενωτική συμμετοχή στην απεργία – αποχή, από κάθε διοικητική ενέργεια που σχετίζεται με την αξιολόγηση και την στοχοθεσία του έτους 2024.

                                                  

Για το Δ.Σ.                      

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΣΑΒΒΑΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ                                                    ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΟΥ

 

 

 

Εμφανίσεις: 43